Právní ochrana

 

logo eucs head    
 
 
 

 

PRÁVNÍ OCHRANA pro klienty společnosti Andrš – finanční konzultace s.r.o.

 

             

 

panel

                      

PRÁVNÍ OBLASTI:


  VYMÁHÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ OD POJIŠŤOVEN

  DOPRAVNÍ NEHODY A PRACOVNÍ ÚRAZY

  NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ

  KONTROLA A PŘÍPRAVA SMLUV

  POHLEDÁVKY

  PRÁVNÍ VZTAH K NEMOVITOSTEM - prodej, nákup, pronájem

  RODINNÉ A DĚDICKÉ PRÁVO

  PRACOVNÍ PRÁVO

  DOPRAVNÍ PŘESTUPKY

  

HLAVNÍ VÝHODY:


≡  Bezplatná konzultace právních problémů

 

≡  Zastoupení při vymáhání pojistného plnění

 

≡  Právní zastoupení v případě dalších sporů

 

≡  Kontrola a příprava smluv

 

≡  Elektronická právní poradna

 

www.poradnaposkozeneho.cz a www.eucs.cz

Andrš - finanční konzultace