Naše služby

Jak pracujeme:

jak pracujemePři prvním setkání je klient bezplatně informován o našich službách a o systému naší spolupráce.

Na druhé schůzce se s klienty bavíme o jejich finančních cílech. Mohou jimi být například pořízení bydlení, uspoření financí pro děti, vytvoření dostatečné finanční rezervy k využití na rentu, správné zhodnocení financí, zajištění rodiny atd. K tomu potřebujeme znát aktuální finanční situaci rodiny.

Na třetí schůzku připraví konzultant finanční analýzu a předkládá navržené řešení, které maximálně plní požadavky klienta. Až v případě odsouhlasení tohoto řešení, klient hradí poplatek za zpracování finančního plánu.

Další spolupráce s klientem je na bázi dlouhodobé péče, kdy se pravidelně setkáváme a upravujeme finanční plán dle aktuální finanční situace a změn jeho finančních cílů.

 

Balíčky služeb:

V rámci péče o finance klientů poskytujeme tyto zpoplatněné služby:

 PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE FINANČNÍHO PLÁNU

Na schůzce jsou aktualizovány finanční cíle klienta + data klienta jako příjmy a výdaje. Dle případných změn je navržena případná úprava produktového portfolia. Klient má také možnost využít služby poradenství v oblasti výnosnosti investičních nemovitostí.

 AKTUALIZACE PŘEHLEDU FINANČNÍHO MAJETKU

Předložení aktuálního přehledu stavu produktů a naspořených finančních prostředků ve srovnání s minulým obdobím + procentuální plnění daných cílů.

 RODINNÝ PRÁVNÍK   více...

 KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ ADMINISTRATIVY

Příprava změnových formulářů, výpovědí smluv, atd. + zpracování a zaslání daných dokumentů na instituce.

 AKTUALIZACE PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA (NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

Pravidelná kontrola smluv neživotního pojištění v době jejich výročí a předložení případné výhodnější nabídky.

 ADMINISTRACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ

Kontaktování před termínem změny úrokové sazby úvěrových produktů a možnost nechat se zastupovat společností na základě plné moci.

 AKTIVNÍ SPRÁVA PRODUKTOVÉ DOKUMENTACE (ŠANON)

Možnost ponechat smlouvy ve správě společnosti včetně veškeré korespondence + průběžná kontrola.

 ON-LINE FINANČNÍ AKTUALITY

Pravidelné zasílání novinek z oblasti finančního trhu a on-line vzdělávání v oblasti financí.

 

Andrš - finanční konzultace